WKRÓTCE
:
Lista Firm i Instytucji korzystających z naszych usług

(wybór)

ZAMAWIAJĄCY
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Betacom S.A.
 • Biblioteka Narodowa
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Centrum Łowicka
 • Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gliwicach
 • Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
 • Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddziały: Warszawa, Poznań, Łódź, Opole
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Instytut Farmaceutyczny z siedzibą w Warszawie
 • Inwestycje Miejskie Płock sp. z o.o.
 • Krajowe Centrum ds. AIDS
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
 • Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o.
 • Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim
 • Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Pałac Kultury i Nauki sp. z o.o.
 • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków sp. z o.o.
 • PGE Elektrownia Bełchatów S.A.
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • PKP Intercity S.A.
 • PKP PLK S.A.
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o.
 • Poczta Polska S.A.
 • Politechnika Warszawska
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
 • TAURON Wytwarzanie S.A.
 • Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Urząd Miejski Wrocławia
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Polish Open University
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
 • Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach
 • Zarząd Infrastruktury Komunalnej w Krakowie
 • Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
 • Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalski

WYKONAWCY

 • Accreo Taxand sp. z o. o.
 • AGP Metro Polska s.c.
 • AMAT Sp. z o.o.
 • ASEC S.A.
 • Astaldi S.P.A. Oddział w Polsce
 • B3System S.A.
 • Betacom S.A.
 • Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S
 • BudMax sp. z o.o.
 • Degremont S.A.
 • DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o. Sp.k.
 • EAS Envimet Analitical Systems Gesellschaft m.b.H
 • EcoTech Sp. z o.o. Sp.k.
 • Ekotrade sp. z o.o.
 • „Energoprojekt-Katowice" S.A.
 • ERBEDIM sp. z o.o.
 • Fiat Auto Poland S.A.
 • Firma 2000 sp. z o.o.
 • GE MEDICAL SYSTEMS OXFORD LIMITED Sp. z o.o.
 • Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
 • Gorba GmbH
 • Harclow Group Limited
 • IBM Polska sp. z o.o.
 • Mercedes-Benz Polska sp. z o.o.
 • Microsoft sp. z o. o.
 • Mota-Engil Polska S.A.
 • Novartis Poland sp. z o.o.
 • Peek Traffic sp. z o.o.
 • Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
 • Pol-dróg sp. z o.o.
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 • Przedsiębiorstwo budowlane. AMAT Zbigniew Hordyj
 • PRD-M sp. z o.o.
 • PWS Konstanta S.A.
 • Renishaw sp. z o.o.
 • Sodexo Polska sp. z o.o.
 • SOCOTEC Polska Sp. z o.o.
 • STD Nasiłowski
 • Sygnity S.A.
 • TRADEX Systems sp. z o.o.
 • Warbud S.A.
 • Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk