WKRÓTCE
:

W ramach usług doradczych zapewniamy zarówno kompleksową obsługę, jak i doraźną pomoc w postępowaniach o zamówienie publiczne. Z naszych usług mogą korzystać zamawiający, jak również wykonawcy ubiegający się o zamówienia.

Usługi doradcze dla zamawiających

Kompleksowa usługa realizowana jest w oparciu o zawartą z zamawiającym stałą umowę na obsługę udzielanych przez niego zamówień lub umowę dotyczącą obsługi konkretnego projektu. Nasz zespół doradców specjalizuje się w szczególności w projektach transportowych i infrastrukturalnych oraz obsłudze zamawiających sektorowych.

Nasza oferta obejmuje również wykonywanie zleconych przez Państwa poszczególnych czynności takich jak:

  • sporządzenie lub weryfikacja ogłoszeń o zamówieniach lub o udzieleniu zamówienia,
  • sporządzenie lub weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • ekspertyzy i analizy w zakresie badania i oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert,
  • prowadzenie negocjacji,
  • pomoc w rozstrzyganiu środków ochrony prawnej, sporządzenie umów

Współpracujące z nami kancelarie świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej polegającej na sporządzaniu opinii prawnych i zastępstwie procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Usługi doradcze dla wykonawców

Wykonawcom oferujemy doraźną pomoc w postępowaniach o zamówienia publiczne polegającą na:

  • weryfikacji ogłoszeń o zamówieniach,
  • weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • ekspertyz oraz analiz w zakresie badania i oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert,
  • prowadzeniu negocjacji oraz pomocy we wnoszeniu środków ochrony prawnej

Współpracujące z nami kancelarie świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej polegającej na sporządzaniu opinii prawnych i zastępstwie procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.