WKRÓTCE
:
Współpracujące z nami kancelarie świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej,
polegającej na sporządzaniu opinii prawnych i zastępstwie procesowym
przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Centrum Obsługi Zamówień Publicznych - Hanna Talago - Sławoj