WKRÓTCE
:
Adres:
ul. Tkaczy 14

Warszawa
01-346
Telefon:
+48 601 523 866; +48 601 523 710
Faks:
już nie używamy
Telefon komórkowy:
+ 48 605 324 969
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000305973.
Kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł - opłacony w całości.

NIP: 118-194-92-56

REGON: 141421672

KONTO NR: 38 1030 0019 0109 8503 0012 3264