WKRÓTCE
: Serdecznie zapraszamy na szkolenia dedykowane z zakresu zamówień publicznych.  
Adres:
ul. Tkaczy 14

Warszawa
01-346
Telefon:
22 865 54 10
Faks:
22 865 54 05
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000305973.
Kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł - opłacony w całości.

NIP: 118-194-92-56

REGON: 141421672

KONTO NR: 38 1030 0019 0109 8503 0012 3264