WKRÓTCE
:

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od kilku lat realizujemy wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych.

Program nauczania łączy problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, zarządzania projektami, technik negocjacyjnych. Rynek zamówień publicznych jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, który dla sprawnego funkcjonowania wymaga etycznej i profesjonalnej kadry, zarówno po stronie instytucji zamawiających jak i po stronie przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia.

Uczestnicy studiów uzyskują między innymi umiejętności projektowania i zarządzania procesem udzielania zamówienia od powstania potrzeby do zakończenia procesu realizacji, opracowywania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia oraz ofert, przygotowywania projektów umów i zarządzania nimi, prowadzenia negocjacji.

Zainteresowanych odbyciem studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, których jesteśmy współorganizatorem, zapraszamy do Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Rekrutacja na kolejną edycję studiów trwa!

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową Akademii!

 

STRONA INTERNETOWA AKADEMII