Drukuj
styczeń 2019
„eZamówienia – założenia i praktyka” – Warszawa sala szkoleniowa w siedzibie COZP 24.01.2019
luty 2019
„eZamówienia – założenia i praktyka” – Warszawa sala szkoleniowa w siedzibie COZP 22.02.2019
marzec 2019
Warsztaty cz. 1: „Praktyczne zagadnienia dotyczące przygotowania postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych”– Warszawa sala szkoleniowa w siedzibie COZP 07.03 - 08.03.2019
„Aktualne orzecznictwo KIO” – Warszawa – Nowość sala szkoleniowa w siedzibie COZP 15.03.2019
„Umowy w sprawach zamówień publicznych” – Warszawa – Nowość sala szkoleniowa w siedzibie COZP 22.03.2019
kwiecień 2019
„Roszczenia wykonawcy wykonującego umowę publiczną” – Warszawa – Nowość sala szkoleniowa w siedzibie COZP 12.04.2019