Drukuj
marzec 2019
„Umowy w sprawach zamówień publicznych” – Warszawa – Nowość sala szkoleniowa w siedzibie COZP 22.03.2019
kwiecień 2019
Warsztaty cz. 2: „Praktyczne zagadnienia dotyczące przygotowania postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych”– Warszawa sala szkoleniowa w siedzibie COZP 04.04 - 05.04.2019
„Roszczenia wykonawcy wykonującego umowę publiczną” – Warszawa – Nowość sala szkoleniowa w siedzibie COZP 12.04.2019