Drukuj
luty 2018
Udzielanie zamówień przez beneficjentów projektów współfinansowanych i udział wykonawców w tych postępowaniach” – Nowość Hotel Parkowa, Warszawa 27.02.2018
„eZamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne z pakietem aktów wykonawczych” Hotel Parkowa, Warszawa 28.02.2018
marzec 2018
„Aktualne orzecznictwo KIO” – Nowość Hotel Parkowa, Warszawa 07.03.2018
„Pozacenowe kryteria oceny ofert” – Nowość Hotel Parkowa, Warszawa 21.03.2018
kwiecień 2018
„Praktyczne zagadnienia dotyczące przygotowania postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych” – Nowość – Warsztaty Część 1 Hotel Parkowa, Warszawa 17.04 - 18.04.2018
„Udział Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne po nowelizacji Pzp” Hotel Parkowa, Warszawa 26.04.2018
maj 2018
„Praktyczne zagadnienia dotyczące przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych” – Nowość – Warsztaty Część 2 Hotel Parkowa, Warszawa 15.05 - 16.05.2018