WKRÓTCE
:

Hanna Talago - Sławoj

hanna talago-sawojPrawnik, absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, a także filolog, absolwentka Wydziału Neofilologii na kierunku Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert i wykładowca zamówień publicznych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w problematyce zamówień publicznych (od 1993 r.). Były współpracownik Samodzielnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych w URM, kierowanego przez późniejszego Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1994 r. wykładowca zamówień publicznych, trener późniejszych trenerów, arbitrów oraz ekspertów, a także długoletni wykładowca na wielu szkoleniach otwartych i dedykowanych dla licznych zamawiających i wykonawców, w tym sektorowych. Wykładowca w kolejnych edycjach „Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych" w Akademii Leona Koźmińskiego (wcześniej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie). Długoletni doradca klientów, głównie korporacyjnych, w zakresie problematyki zamówień publicznych.

Ekspert kolejnych komisji sejmowych zajmujących się nowelizacjami prawa zamówień publicznych. Współautorka Podręcznika Zamówień Publicznych wydanego w 2001 r. przez Centrum Zamówień Publicznych sp. z o. o. oraz siedmiu suplementów wydanych do przedmiotowego podręcznika w przeciągu następnych 3 lat. Autorka poradników i artykułów nt. zamówień publicznych, m.in. specjalistycznego poradnika poświęconego sporządzaniu dokumentacji przetargowej pt. „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia" oraz poradnika zatytułowanego „Zamówienia sektorowe", wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych. Współautorka „Podręcznika Realizacji Zamówień Publicznych" opracowanego i wydanego w roku 2003 w ramach programu PHARE oraz Podręcznika „Nowe podejście do zamówień publicznych", wydanego przez Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. w kwietniu 2011 r. W 2004 r. znalazła się, jako jedna z pierwszych, w gronie osób, które pomyślnie zdały egzamin na atestatorów zorganizowany przez UZP (w okresie obowiązywania instytucji atestatora, tj. w latach 2004-2007, uprawnienia takie w Polsce uzyskało zaledwie 30 osób).
 
W grudniu 2004 r. - z okazji jubileuszu dziesięciolecia systemu Zamówień Publicznych w Polsce - została odznaczona przez prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w tworzeniu i rozwijaniu polskiego systemu zamówień publicznych. Aktualnie prowadzi Kancelarię Prawną Centrum Obsługi Zamówień Publicznych Hanna Talago-Sławoj, a także pełni funkcję Prezesa Zarządu w Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o.

Beata Chojecka

Magister inżynier budownictwa, absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Ekspert i wykładowca zamówień publicznych, posiadająca wieloletnie (od 1994 r.) doświadczenie w problematyce zamówień publicznych. Były trener wpisany na listę Prezesa UZP. Legitymuje się ogromnym doświadczeniem w doradztwie oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Długoletni wykładowca zamówień publicznych na szkoleniach i konferencjach oraz w kolejnych edycjach „Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych" w Akademii Leona Koźmińskiego (wcześniej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie).
 
Autorka wielu programów i materiałów szkoleniowych. Współautorka „Podręcznika Realizacji Zamówień Publicznych" opracowanego i wydanego w roku 2003 w ramach programu PHARE, poradnika pt. „Zamówienia na roboty budowlane" wydanego przez UZP w 2004 r. orazPodręcznika „Nowe podejście do zamówień publicznych" pod redakcją Hanny Niedzieli, wydanego przez Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. w kwietniu 2011 r. Jako wieloletni współpracownik CZP sp. z o. o. zajmowała się sporządzaniem bądź weryfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia, doradztwem w zakresie środków ochrony prawnej, w tym sporządzaniem projektów protestów i odwołań, a także rozstrzygnięć protestów. Uczestniczyła jako członek komisji przetargowej lub ekspert z głosem doradczym w wielu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W kwietniu 2005 r. zdobyła prestiżowe uprawnienia atestatora podmiotów sektorowych (w okresie obowiązywania instytucji atestatora, tj. w latach 2004-2007, uprawnienia takie w Polsce uzyskało zaledwie 30 osób).
 
Aktualnie prowadzi działalność doradczą i szkoleniową pod firmą „Meritum-Organizacja Zamówień Publicznych – Beata Chojecka" oraz jest Prokurentem w Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o. o., gdzie świadczy usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu zamówień publicznych, sporządzając także analizy i ekspertyzy w zakresie zamówień publicznych. Kompleksowo obsługuje postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz kontroluje postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzane przez beneficjentów projektów indywidualnych realizowanych w ramach POIG i POIŚ.

Katarzyna Kubiak

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przy WPiA UW we współpracy z Levin College of Law Uniwersytetu Floryda. Prowadzi działalność w ramach Kancelarii Adwokackiej Adwokat Katarzyny Kubiak.

Od 2011 roku zawodowo zajmuje się zamówieniami publicznym. W ramach dotychczasowego zatrudnienia zajmowała się świadczeniem bieżącej pomocy prawnej z zakresu Prawa zamówień publicznych w szczególności dotyczącej branży IT i budowlanej, w tym obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych oraz obsługą prawną wykonawców. Świadczyła usługi kompleksowej obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz doradztwa na etapie wykonywania umów o zamówienia publiczne. W ramach dotychczasowej praktyki z zakresu zamówień publicznych sporządzała dokumentację na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, środki ochrony prawnej, opinie i analizy, a także przeprowadzała na rzecz instytucji wdrażających i pośredniczących kontrole postępowań prowadzonych z udziałem środków pochodzących ze wsparcia unijnego, w szczególności postępowań prowadzonych przez beneficjentów projektów indywidualnych realizowanych w ramach POIG, POIiŚ, PO RPW, PO WM.

Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu odwołań i odpowiedzi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacji stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Od 2015 r. współpracuje z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o., gdzie świadczy usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych dotyczące wszystkich etapów postępowania przetargowego, sporządza także opinie, analizy i ekspertyzy w zakresie zamówień publicznych.

Michał Rogalski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od lat osiemdziesiątych zajmował kierownicze stanowiska w spółkach teleinformatycznych, a także w Urzędzie Rady Ministrów.


Ekspert, wykładowca i autor licznych szkoleń i wykładów dotyczących prawa zamówień publicznych, a także trener w kolejnych edycjach "Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych" prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Współautor Podręcznika „Nowe podejście do zamówień publicznych” pod redakcją Hanny Niedzieli, wydanego przez Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. w kwietniu 2011 r.
Uczestniczy w wielu dużych projektach doradczych związanych z udzielaniem zamówień w branży IT, a także zamówień, których przedmiotem są wysoce zaawansowane urządzenia techniczne.


Na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przeprowadził ponad 100 kontroli zamówień, głównie z branży IT współfinansowanych ze środków europejskich. Organizator i prelegent wielu konferencji poświęconych najtrudniejszym problemom związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w tym konferencji objętych patronatem Urzędu Zamówień Publicznych. Organizator konferencji dotyczącej zapobieganiu korupcji w zamówieniach publicznych.
Jako ekspert PIIT od przeszło 10 lat bierze udział w pracach komisji sejmowych związanych z ustawą - Prawo zamówień publicznych. Uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez UZP, opracowującego wzory dobrych praktyk w zamówieniach IT.


W maju 2013 r. za zasługi w działalności społecznej oraz popularyzowanie nowoczesnych technologii informatycznych został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi.


W marcu 2017 r. powołany przez Ministra Rozwoju i Finansów na członka Rady Zamówień Publicznych.

Karolina Huta

Adwokat, uzyskała dyplom z wyróżnieniem na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendystką Fredric G. Levin College of Law na Uniwersytecie Florydzkim.

Działalność zawodową wykonuje w ramach Kancelarii Adwokackiej Adwokat Karolina Huta.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym.  Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności związanych z inwestycjami budowlanymi. Jednocześnie,  zapewnia obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych oraz wykonawców dotyczącą obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz doradztwo na etapie wykonywania umów o zamówienia publiczne w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w prestiżowych warszawskich oraz szczecińskich kancelariach prawnych, a także w departamencie prawnym jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce.

Od 2016 r. współpracuje z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o., gdzie świadczy usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych. Ponadto, doradza zamawiającym i wykonawcom na etapie realizacji kontraktów oraz w sporach wynikających z inwestycji budowlanych.